Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 600mm 540.26.667

3.786.000