Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 500mm Arena style 540.26.665

4.296.600