Rổ kéo góc 4 tầng Häfele màu trắng Mở trái 541.32.673

23.680.800