Rổ kéo góc 3/4 Häfele dạng rổ lưới 541.46.343

10.982.400