Rổ kéo góc 2 tầng Häfele màu đen Mở phải 541.29.480

12.224.520