Rổ kéo góc 2 tầng Häfele dạng rổ lưới mở trái 546.17.305

16.988.400