Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 600mm 540.25.297

4.354.900