Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 600mm 540.24.287 gắn cánh tủ

2.995.300