Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 500mm 540.26.655

4.331.800