Rổ kéo để xoong nồi 800mm Häfele 549.03.145

2.001.714