Rổ kéo để gia vị Cucina 400mm Inox 304 549.20.035

2.158.560