Rổ kéo để chén muỗng đĩa Kessebohmer 900mm 545.14.949

4.785.825