Rổ kéo để chén muỗng đĩa 600mm Kessebohmer 545.14.946

3.848.625