Rổ kéo để chai lọ, gia vị Kesseböhmer Hafele 250mm màu đen mở phải 545.53.960

5.643.000