Rổ kéo 6 tầng rộng Kesseböhmer Hafele 600mm dạng rổ lưới 545.94.142

17.633.000