Rổ kéo 5 tầng, cao ≥1800mm, rộng 600mm 549.77.956

23.980.000