Rổ kéo 5 tầng, cao ≥1800mm, rộng 450mm 549.77.954

22.440.000