Rổ kéo 4 tầng, cao 1m59, rộng 600mm – Lắp trái 549.72.266

45.980.000