Rổ kéo 4 tầng, cao 1m59, rộng 600mm – Lắp phải 549.72.066

45.980.000