Rổ kéo 3 tầng dạng lưới Kessebohmer 300mm 545.53.007 mở trái

7.898.000