Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Kessebohmer rộng ≥290mm 545.48.262

5.959.100