Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Kessebohmer rộng ≥290mm 545.48.261

5.754.000