Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Kessebohmer rộng ≥180mm 545.48.260

3.975.300