Ray trượt mở rộng bàn 900 mm Hafele 505.73.935

12.787.500