Ray trượt mở rộng bàn 600 mm Hafele 505.73.934

12.375.000