Ray trượt mở rộng bàn 1200 mm Hafele 505.73.936

13.200.000