Ray hộp Sink X7 Intivo màu xám 553.86.292

4.895.000