Ray hộp Sink X7 Intivo màu trắng 553.86.892

4.895.000