Ray hộp Sink X7 Intivo màu đen 553.86.492

4.895.000