Ray hộp Sink X6 Intivo màu trắng 553.86.882

5.280.000