Ray hộp Sink X6 Intivo màu đen 553.86.482

5.280.000