Ray hộp Inner Alto-S màu trắng mờ, chiều cao 80mm Hafele 552.55.724

1.072.500