Ray hộp Hafele X1 chức năng nhấn mở màu trắng 552.35.735

643.500