Ray hộp Hafele S6 chức năng giảm chấn màu trắng 552.55.708

1.347.060