Ray hộp Hafele S5 chức năng giảm chấn Màu Trắng 552.55.707

1.072.500