Ray hộp Hafele S4 chức năng nhấn mở màu xám 552.35.355

789.360