Ray hộp Hafele S4 chức năng nhấn mở Màu Trắng 552.55.705

789.360