Ray hộp Hafele S4 chức năng nhấn mở màu trắng 552.35.755

789.360