Ray hộp Hafele S4 chức năng giảm chấn màu xám 552.55.302

703.560