Ray hộp Hafele S4 chức năng giảm chấn màu xám 552.49.345

703.560