Ray hộp Hafele S4 chức năng giảm chấn Màu Trắng 552.55.702

703.560