Ray hộp Hafele S4 chức năng giảm chấn màu trắng 552.49.745

703.560