Ray hộp Hafele S3 chức năng nhấn mở màu xám 552.35.345

686.400