Ray hộp Hafele S3 chức năng nhấn mở màu trắng 552.55.704

686.400