Ray hộp Hafele S3 chức năng nhấn mở màu trắng 552.35.745

686.400