Ray hộp Hafele S3 chức năng giảm chấn Màu Xám 552.55.301

613.470