Ray hộp Hafele S3 chức năng giảm chấn màu xám 552.49.335

613.470