Ray hộp Hafele S3 chức năng giảm chấn Màu Trắng 552.55.701