Ray hộp Hafele S3 chức năng giảm chấn màu trắng 552.49.735

613.470