Ray hộp Hafele S2 chức năng nhấn mở màu xám 552.55.316

677.820